Navigácia

Zadania

V školskom roku 2015/2016 vyhlasuje Gymnázium v Dobšinej  16. ročník súťaže Skokanček Gydko pre žiakov 5. ročníka základných škôl.

PK M-I-F a PK SJL pri Gymnáziu v Dobšinej pripravila jedno korešpondenčné kolo. Opravu a vyhodnotenie súťaže vykoná vyhlasovateľ súťaže. Súťažiacim sa môže stať každý žiak 5. ročníka ZŠ tým, že zašle vyriešené úlohy korešpondenčného kola. Za víťazov budeme považovať tých troch z úspešných riešiteľov, ktorí dosiahnu najvyššiu úspešnosť. Víťazi budú odmenení vecnými cenami.
Účasť v súťaži nie je podmienkou pre podanie prihlášky na štúdium na Gymnázium, SNP 607, Dobšiná.

 

Vypracované úlohy doručte na naše gymnázium buď poštou alebo osobne do 31.3.2017. 

Úlohy domáceho kola:
Skokanček Gydko SJL:    Skokanček-Slovenčina
Skokanček Gydko MAT: Skokanček-Matematika