Navigácia

Povinné informácie

Základné informácie

Názov organizácie:

               Spojená škola, Zimná 96, 049 25 Dobšiná

                         organizačná zložka

            Gymnázium, SNP 607, Dobšiná

Sídlo organizácie:

            Spojená škola, Zimná 96, 049 25 Dobšiná

                          organizačná zložka

            Gymnázium, SNP 607, Dobšiná


Úradné hodiny

            Pondelok       7.00-14.30     

            Utorok           7.00-14.30     

            Streda            7.00-14.30     

            Štvrtok           7.00-14.30     

            Piatok            7.00-14.30     

 


Ako žiadať informácie, podávať sťažnosti a podnety

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa infozákona, ako aj sťažnosti a podnety môžete podať:

Osobne :

             Gymnázium, SNP 607, Dobšiná

   V čase úradných hodín

           Pondelok       7.00-14.30     

            Utorok           7.00-14.30     

            Streda            7.00-14.30     

            Štvrtok           7.00-14.30     

            Piatok            7.00-14.30     

Poštou:

               Spojená škola, Zimná 96, 049 25 Dobšiná

                            organizačná zložka

               Gymnázium, SNP 607, Dobšiná

Telefonicky:

        058 7941278

Elektronickou poštou:

       skola@gymdobs.svcmi.sk