Navigácia

Kontakt

Meno školy: Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná, organizačná zložka Gymnázium, SNP 607, Dobšiná
Email školy: skola@gymdobs.svcmi.sk
Telefón: 058 7941278
Adresa školy: SNP 607, 04925 Dobšiná
Riaditeľ školy: Mgr. Ondrej Dovalovský (poverený vedením školy)